O nás

 

Spoločnosť DUSS GROUP v súčasnosti patrí k významným dodávateľom elektrických zariadení a strojov. V Slovenskej republike pôsobí ako silný a stabilný partner pre dodávku vysoko sofistikovaných elektrotechnických riešení. Je vyhľadávaným dodávateľom technológií vďaka vysokej kvalite, prijateľnej cene, spoľahlivosti a službám, ktoré poskytuje svojim moderným vybavením v rámci celej Európy a Ázie.

Vznik spoločnosti DUSS GROUP sa viaže k roku 1998, kedy v Martine pôsobila ako fyzická osoba so zameraním na údržbu elektrických zariadení a strojov. Spoločnosť krátko po svojom vzniku získala strategických klientov zo Slovenskej republiky, ktorým začala poskytovať svoje riešenia v oblasti výrobných technológií so zameraním na elektronické činnosti a automatizáciu.

S použitím najmodernejších prístupov v starostlivosti o svojich zákazníkov, kvalitných služieb a riešení pre svojich klientov, začala spoločnosť pracovať na kontraktoch s nadnárodnými spoločnosťami a rozšírila svoje portfólio aj o servis elektrických zariadení.

Na základe rozvoja a úspešne realizovaných projektov sa spoločnosť v priebehu roka 2012 transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným pod obchodnú značku DUSS GROUP, s.r.o.

Spoločnosť naďalej pokračuje vo všetkých činnostiach zakladajúcej spoločnosti a úspešne rozširuje svoje pôsobenie v poskytovaných službách svojim klientom pri dodávke riešení na kľúč. Naďalej dbá na aplikovanie najmodernejších technológií do svojich riešení a neustály rozvoj svojich zamestnancov.

Vďaka svojej snahe poskytovať svojim klientom vždy tie najlepšie riešenia, aplikuje inovatívny prístup a rozširuje svoje služby aj o technické zameranie na výrobu elektrických strojov a zariadení.

Aby spoločnosť DUSS GROUP mohla poskytovať svojim klientom ešte efektívnejšie služby, získala certifikát na poskytovanie revíznych činností s technickým zameraním a certifikáciu strojov. Týmto krokom spoločnosť uzatvára celý proces pri poskytovaní svojich riešení a ponúka pre svojich klientov komplexný servis od návrhu riešenia až po jeho úspešnú aplikáciu. Klient tak získava plnú a odbornú podporu vo všetkých fázach projektu.

Certifikovanými realizáciami projektov a riešení poskytuje spoločnosť svojim klientom strategickú výhodu pred ich konkurenciou. Veľmi striktne dbá na dodržiavanie zákonov a smerníc, aby jej riešenia spĺňali všetky náležitosti na uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy.

Túto službu poskytuje svojim klientom aj samostatne, pričom kompletne zabezpečuje uvedenie strojov a zariadení do prevádzky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

DUSS GROUP si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti a zodpovednosti voči svojim klientom a preto od roku 2010 napomáha svojim know-how ich rozvoju vo svojom školiacom stredisku. Poskytuje tak technickým pracovníkom školenia v oblasti elektrotechniky a riadiacich systémov. Zároveň tak zabezpečuje osobný, ale aj firemný rozvoj klientov, pri odovzdávaní najmodernejších poznatkov z oblasti riadenia a elektrotechniky.

Spoločnosť DUSS GROUP sa snaží poskytnúť svojim klientom maximálny komfort a pohodlie pri riešení ich projektov. Uvedomuje si však, že zodpovednosť nekončí odovzdaním zariadenia do užívania a preto poskytuje 24 hodinový servis na všetky elektrické zariadenia. Táto služba je vám dostupná keď ste klientom spoločnosti a máte tak možnosť získať odbornú a certifikovanú starostlivosť pre svoje zariadenie a minimalizovať jeho výpadky a zlyhania do budúcna.

DUSS GROUP neustále rozširuje ponuku poskytovaných služieb a sústavne hľadá možnosti ďalšieho rozvoja svojich aktivít smerom k zákazníkovi, nielen na tuzemskom trhu, ale aj v zahraničí.

Dôkazom kvality poskytovaných služieb je získanie viacerých oprávnení a certifikátov nielen za zavedenie a udržiavanie integrovaného systému riadenia v zmysle ISO, ale aj na návrh, výrobu a opravy jednoúčelových strojov, revízne činnosti elektrických zariadení, či certifikáciu strojov.

Neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti je jej obchodná činnosť, ktorá prináša klientom možnosť komplexného zabezpečenia dodávky ich zariadenia spolu so všetkými náležitosťami. Obchodná činnosť je pritom riadená aj ako samostatná zložka zabezpečujúca všetky služby pre našich klientov. Spoločnosť DUSS GROUP sa snaží čo najviac priblížiť svojim klientom a poskytnúť im presne také riešenie, aké je pre nich najúčinnejšie a najefektívnejšie.

 

 

Sme držiteľom

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ale aj OPRÁVNENIA na návrh, výrobu a opravy jednoúčelových strojov, revízne činnosti elektrických zariadení, či certifikáciu strojov.

 

Snažíme sa čo najviac priblížiť svojim klientom a poskytnúť im presne také riešenie, aké je pre nich najúčinnejšie a najefektívnejšie.